24 aastat vannide tootmise kogemust
Toodame juba 20 aastat ka professionaalseid meditsiinilisi lahendusi
28 000+ toodetud vanni
Meie tooted jõuavad 8-sse lähiriiki

Vanni hooldusest

Aquator OÜ vannides on lubatud kasutada kõiki lõõgastuseks, raviks ja kümblemiseks mõeldud lisandeid. Jälgida tuleb vaid vanni kesta ja seadmete puhtuse seisukorda ning vajadusel läbi viia vastav allpool kirjeldatud protseduur.

Vanni kesta puhastamine

Vanni kesta puhastamisel tuleb kasutada pehmet lappi või käsna ja mitteabrasiivseid puhastusvahendeid.

Vanni kesta puhastamiseks ei sobi pesupulber, abrasiivpasta või abrsiivne puhastusvedelik, karedad materjalid ja suure happesisaldusega puhastusvahendid, mis kahjustavad aksessuaaride kroompindu!

Aquator pakub läbiproovitult suurepärase toimega vanni akrüülpinna puhastusvahendit:

VANNIPUHASTUSVAHEND NATURAALSE CARNAUBA-VAHAGA

ÜLDISELT

Puhastab vanni pinda ja väldib bakterite ning vetikate kasvu. Muudab vanni puhtaks ja värskeks. Vannipuhastusvahend sisaldab naturaalset Carnauba vaha, mis hoiab vanni värske ja annab talle läikiva ning mustust hülgava pinna. 

KASUTAMINE

Uhtuge vanni pind käsidušiga märjaks ning laske tal liguneda analoogselt pesu leotamisele – see vähendab oluliselt vanni puhastamiseks kuluvat aega. Pange mõningane kogus vannipuhastusvahendit otse pehmele pesukäsnale ja puhastage vann. Loputage pesukäsn ja pange sinna uus kogus vannipuhastusvahendit. Korrake eelnevat kuni vann on puhas. Lõpuks uhtuge vann käsidušiga üle. 1 liitris vannipuhastusvahendist jätkub vähemalt 20 vannipesuks! Soovitav kasutada kummist kaitsekindaid vältimaks carnaubavaha  sattumist kätele!

KOOSTISAINED

Rasvalkoholetoksülaat ( 5–10%. Xi; R36/38), isopropanool (1%. Xi,F;36,37), dipropüleenglükoolmonometüüleeter  (1–3%. Em), NTA-Na3-monohüdraat (1–3%. Xn;22,36), lõhnaessents (0,1–0,3% Em), Carnaubavaha (1–3%. Em), vesi (50–100% Em).

OHTLIKUD OMADUSED JA ESMAABI

Tavalisel ja sihipärasel kasutamisel ei peaks see toode põhjustama üldisi tervisehäireid. Kokkupuutel nahaga pesta seebi ja veega. Silma sattumisel loputada mõne minuti kestel veega. Allaneelamisel loputada suud, suurema koguse allaneelamise puhul toimetada haiglasse. Anda vett ja kutsuda esile oksendamine. Silmaärrituse püsimisel, tunnetades iiveldust või tekkivate nahaärrituste korral pöörduda arsti poole. Sissehingamisel anda värsket õhku. Säilitada lastele kättesaadamatus kohas.

MEDITSIINILINE TEAVE

Madala toksilisusega toode. Allaneelamisel keemilise kopsupõletiku oht. Toote akuutne toksiline mõju on madal ja see ei absorbeeru akuutsetes toksilistes kogustes läbi nina.

KÄSITLEMINE JA LADUSTAMINE

Spetsiaalsed turvameetmed käsitlemisel ei ole nõutavad.

LISAINFO

Lisainformatsiooni hankimiseks helistage palun telefonil 621 8500

Vanni massaažisüsteemi läbipesemine desinfitseerimisvahendiga

Iga 10 kasutustsükli järel teostada vanni massaažisüsteemi läbipesemine vannidesinfitseerimisvahendiga.

Aquator pakub läbiproovitult suurepärase toimega vanni massaažisüsteemi desinfitseerimisvahendit:

DESINFITSEERIMISVEDELIK

KASUTAMINE

Kasutada soovitavalt iga 10 kasutustsükli järgi. Täita vann veega nii, et kõige ülemised massaažidüüsid jääksid u 5 cm vee alla.Võib kasutada ka kümblemisprotseduurist allesjäänud vett. Lisada desinfitseerimisainet vannivette u 1d l (100 ml) / 100 l vannivee kohta. Lülitada massaažisüsteem u 1 minutiks sisse. Lasta lahusel seista u 30 min. Korrata protseduuri 5 korda. Jätta vesi vanni mõneks tunniks – soovitavalt üleöö. Tühjendada vann veest. Loputada vann käsidušiga üle. Täita vann külma veega nii, et düüsid jääksid  u 5 cm vee alla. Lülitada vann u 1 minutiks sisse. Tühjendada vann.

KOOSTISAINED

n-alküüldimetüülbensüülammooniumkloriid ( 1–5%. C; 22,34), n-alküüldimetüületüülbensüülammooniumkloriid ( 1–5%. C; 22,34), isopropüülalkohol ( 1–3% V,F;11,321,322), vesi ( 50–100%. Em)

OHTLIKUD OMADUSED JA ESMAABI

Tavalisel ja sihipärasel kasutamisel ei peaks see toode põhjustama üldisi tervisehäireid. Kokkupuutel nahaga pesta seebi ja veega. Silma sattumisel loputada mõne minuti kestel veega. Allaneelamisel loputada suud. Silmaärrituse püsimisel, tunnetades iiveldust või tekkivate nahaärrituste korral pöörduda arsti poole. Hoida lastele kättesaadamatus kohas!

MEDITSIINILINE TEAVE

Madala toksilisusega toode. Allaneelamisel keemilise kopsupõletiku oht.

KÄSITLEMINE JA LADUSTAMINE

Spetsiaalsed turvameetmed käsitlemisel ei ole nõutavad.

LISAINFO

Lisainformatsiooni hankimiseks helistage palun telefonil 621 8500

JUHUL KUI VANNI MASSAAŽISÜSTEEMI TORUSTIKKU KOGUNEB MUSTUST ENNE 10 KASUTUSTSÜKLI TOIMUMIST, TEHA PUHASTUSPROTSESS VAJADUSE JÄRGI!

Vanni massaažisüsteemi läbipesemine katlakivi eemaldusvahendiga

Iga 40 kasutustsükli järel teostada vanni läbipesemine katlakivieemaldaja kasutamisega.

Aquator pakub läbiproovitult suurepärase toimega vanni massaažisüsteemi katlakivieemaldusvahendit:

KATLAKIVIEEMALDI – UNIVERSAALNE VANNI- JA MASSAAŽISÜSTEEMIDE PUHASTI

ÜLDISELT

Tavapäraselt kasutatavate koguste korral ei ole toode keskkonnaohtlik. Kui kohalikud eeskirjad seda ei keela, võib toote pärast neutraliseerimist juhtida kanalisatsiooni.

KASUTAMINE

Kasutada iga 40 vanni kasutustsükli järel. Puistata u 1 kg ainet vanni põhjale laiali ja lahustada see käsiduši ja sooja vee abil. Täita vann sooja veega. Võib kasutada ka kümblemisprotseduurist allesjäänud vett. <br/ > Lülitada vann u 1 minutiks tööle. Lasta veel seista u 30 min. Korrata protseduuri 5 korda. Jätta vesi vanni mõneks tunniks – soovitavalt üleöö. Tühjendada vann ja loputada üle käsidušiga. Täita vann külma veega. Lülitada pump u 1 minutiks sisse. Tühjendada vann.

KOOSTISAINED

sulfamiinhape (50–100%. Xi, R36/R38), sidrunhappe monohüdraat (1–5%.Xi,36), sebatsiinhappe naatriumsool (0,1–1% Em).

OHTLIKUD OMADUSED JA ESMAABI

Ärritab silmi ja nahka. Tavalisel ja sihipärasel kasutamisel ei peaks see toode põhjustama üldisi tervisehäireid. Lahustamata pulbri sissehingamine võib tekitada köha ja kõrvetavat valu. Kokkupuutel nahaga pesta nahka vee ja seebiga, silma sattumisel loputada silmi rohke veega. Allaneelamisel vältida oksendamist. Juua rohkesti vett. Sümptomite püsimisel pöörduda arsti poole.  Hoida lastele kättesaadamatus kohas!

MEDITSIINILINE TEAVE

Madala toksilisusega toode. Akuutset mürgitusohtu ei esine.

TULEOHUTUS

Ei ole süttiv ega tuleohtlik.

LISAINFO

Lisainformatsiooni hankimiseks helistage palun telefonil 621 8500

JUHUL KUI VANNI MASSAAŽISÜSTEEMI TORUSTIKKU KOGUNEB MUSTUST ENNE 40 KASUTUSTSÜKLI TOIMUMIST, TEHA PUHASTUSPROTSESS VAJADUSE JÄRGI!

Vanni kestale ja aksessuaaridele kogunenud katlakivi eemaldamine

Kui vanni kestale või aksessuaaridele (juhtimisnupud, massaažidüüside katted, äravool, segisti jne.) on kogunenud katlakivi, mida on raske eemaldada akrüülpinna puhastusvahendiga “Vannipuhastusvahend naturaalse Carnauba-vahaga” soovitame toimida järgnevalt:

Lahustada mõningane kogus “Katlakivieemaldi – universaalne vanni- ja massaažisüsteemide puhasti” pritsimisseadmega pudelisse ning pritsida lahust saastunud pindadele.

Olenevalt määrdumisastmest võib protseduuri korrata veel  –3, vajadusel rohkem korda.

Iseloomuliku „sisina“, mis näitab reaktsiooni toimumist katlakivieemaldaja ja katlakivi vahel,  lõppemisel uhtuda käsidušiga puhastatavad pinnad veega üle.

Seejärel puhastada saastunud pinnad käsnaga kasutades akrüülpinna puhastusvahendit “Vannipuhastusvahend naturaalse Carnauba-vahaga”.

Soovitav kasutada kummikindaid!

HOIATUS! VANNI TÄITMISEL EI TOHI  SISSELASTAVA VEE TEMPERATUUR ÜLETADA 60°C!

Keeva vee valamine vanni on keelatud!